Uhre kirkegård

Find gravsted

 

Uhre kirkegård blev indviet i 1920 og er lige så gammel som kirken.

Gravstedsformer:

•Traditionelle kistegravsteder

•Fællesplæne

•Græsplæne med liggesten

Kirkegården er en traditionel landsbykirkegård, oprindeligt anlagt med store familiegravsteder.
Der er stadig nogle af disse familiegravsteder tilbage, som også kan fortælle historier fra en anden tid.

Traditionelle kistegravsteder
Gravstederne kan erhverves med 1 til flere gravpladser, og må anlægges efter eget ønske, dog må gravmindet ikke være skæmmende eller upassende.
Urner kan også nedsættes i et traditionelt kistegravsted. Gravstederne er omkranset af en stedsegrøn hæk, som kirkegården holder klippet.

Nogle gravsteder er præget af enkelthed mens andre benytter et mangfoldigt udtryk.

 

Fællesplæne
I fællesplænen kan nedsættes kister og urner. Gravstederne er udlagt i græs og der må ikke plantes eller lægges noget på plænen, som kirkegården holder slået.
Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Græsplæne med liggesten. I græsplænerne kan nedsættes kiste og urner. 
Udtrykket på græsplænerne skal være enkelt, og derfor må der kun sættes 2 bægre med blomster og lægges vinterkrans på gravpladen. Gravpladen skal være 70 x 50 cm i upoleret halmstad granit. Græsslåning og indsamling af buketter og kranse foretages af kirkegården. 
Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Oversigtskort
Hent oversigtskort som en PDF-fil