Uhre

Menighedsrådets nuværende medlemmer:

Tove Søndergaard, Søren Brandt Andersen, Jette Charlotte Iversen, Søren Møller Sørensen, Bente Meyer Gasbjerg

 

Formand: Tove Søndergaard, tlf. 22644524

Næstformand: Søren Møller Sørensen

Kontaktperson for personale: Tove Søndergaard

Kasserer: Søren Brandt Andersen

Sekretær: Bente Meyer Gasbjerg

Kirkeværge: Bente Meyer Gasbjerg

Valgudvalg: Tove Søndergaard, Søren Brandt Andersen og Bente Meyer Gasbjerg 

Præstegårdsudvalg: Søren Møller Sørensen og Tove Søndergaard

Aktivitetsudvalg: Jette Iversen 

Skole-Kirke kontaktperson: Jette Iversen

Tegningsberettiget: Tove Søndergaard og Søren Brandt Andersen