Uhre

Menighedsrådets medlemmer:

Tove Vang Søndergaard, Søren Brandt Andersen, Jette Charlotte Iversen, Jette Møller Sørensen og Søren Møller Sørensen

 

Formand: Tove Søndergaard

Næstformand: Søren Møller Sørensen

Kasserer: Søren Brandt Andersen

Referent: Jette Møller Sørensen

Kontaktperson: Tove Søndergaard

Kirkeværge: Jette Møller Sørensen

Boligudvalg: Søren Møller Sørensen

Aktivitetsudvalg: Jette Iversen og Jette Møller Sørensen

Valgbestyrelsen: Tove Søndergaard, Jette Møller Sørensen og Søren Brandt Andersen

Skole-Kirke kontaktperson: Jette Iversen

Tegningsberettiget: Tove Søndergaard og Søren Møller Sørensen