Skærlund kirkegård

Find gravsted

 

Skærlund kirkegård er lige så gammel som kirken, der blev opført i 1896.


Kirkegården er en traditionel landsbykirkegård med grusgange og hækomkransede gravsteder.

•Traditionelle kistegravsteder

•Små urnegravsteder

•Fællesplæne

•Græsplæne med liggesten

Traditionelle kistegravsteder Gravstederne kan erhverves med 1 til flere gravpladser, og må anlægges efter eget ønske, dog må gravmindet ikke være skæmmende eller upassende. Urner kan  også nedsættes i et traditionelt kistegravsted. Gravstederne er omkranset af en stedsegrøn hæk, som kirkegården holder klippet.

Fællesplæne I fællesplænen kan nedsættes kister og urner. Gravstederne er udlagt i græs og der må ikke plantes eller lægges noget på plænen, som kirkegården holder slået. Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Græsplæne med liggesten. I græsplænerne kan nedsættes kiste og urner. Udtrykket på græsplænerne skal være enkelt, og derfor må der kun sættes 2 bægre med blomster og lægges vinterkrans på gravpladen. Gravpladen skal være 70 x 50 cm i upoleret halmstad granit. Græsslåning og indsamling af buketter og kranse foretages af kirkegården. Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Oversigtskort
Hent oversigtskort som en PDF-fil