Skærlund Kirke er åben mellem kl. 10.00 og 17.00 fra 1. maj til 1. oktober

Mange af fotografierne fra kirken kan ses i en større opløsning ved at klikke på det enkelte fotografi - læs mere nederst på siden

Kirkerummet er et godt sted til stilhed, fordybelse og eftertanke.

Historie 

Skærlund kirke er bygget i 1896 i den sydlige del af Brande sogn. Der er ikke noget bysamfund på stedet; kirken blev bygget på heden for at afhjælpe de store afstande, der i århundreder havde været til kirken i Brande i dette meget store sogn. Nu ligger den med sin kirkegård som en oase midt i det åbne landskab.

Det er en smuk korskirke i røde teglsten med skifertag. Spiret rejser sig midt i kirken, hvor korsarmene mødes.

På hver side af koret er der senere bygget et dåbsværelse og et lille præsteværelse til.
Et klokketårn af bjælkekonstruktion er rejst på plænen uden for kirken.

I 1978 blev der indmuret to glasmosaikruder af kunstneren Knud Lollesgaard i korvæggen.

De smukke glasmosaikruder er enkle og symboliserer påsken og pinsen. Ved samme lejlighed blev kirkens træværk malet i afstemte almuefarver, som afløste de oprindelige lyse blå og grå farver.


Et hvidkalket muret alterbord med en kraftig plade i grå granit har i 2003 afløst det gamle alterbord af træ.

Bag bordet hæver sig et krucifiks i moseeg udført af billedhuggeren Erik Heide. Både Kristus-figuren med dens vikingepræg og materialet, den er udført i, fører os tilbage til tider, længe før kirken blev bygget, både til korsfæstelsen på  Golgata og tiden 1000 år senere, hvor kristendommen kom til Danmark.