Regler om navneændring

Navneændring skal anmeldes via  www.borger.dk

Du finder linket under Familie og børn

Du kan ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn efter reglerne i navneloven
Læs mere på http://www.familiestyrelsen.dk 
Hvor du finder linket under Børn & familie - navne

Er du i tvivl kan du kontakte kirkekontoret og få yderligere vejledning