Minikonfirmander og konfirmander

Kirkens undervisning i Brande

Så længe der har været en kristen kirke til, har der også været kirkelig undervisning. ”Troen søger forståelse” sagde de kristne fra begyndelsen – og sådan har det været lige siden.

Et at de steder, hvor dét er sket og stadig sker er i konfirmandundervisningen i 7.klasse.

Siden august 2006 er denne velkendte undervisning blevet suppleret af noget helt nyt i Brande. Da fik alle elever i 3. klasse nemlig også tilbudt kirkelig undervisning.  De kaldes for minikonfirmander.

Uanset klassetrin er undervisningens udgangspunkt en bestemt begivenhed, nemlig at børnene blev døbt i sin tid. Derved er de Guds elskede børn og hører hjemme i kirken.