Kirkegårdspersonale

 


Kirkegårdsgartner Inge, Gamle og Vestre kirkegård

 

 

 

 

 

Kirkegårdsgartner Mariann, Uhre, Skærlund og Vestre kirkegårde