Gamle Kirkegård

Find gravsted

 

Gamle kirkegård er som navnet antyder den ældste kirkegård i Brande, og har så vidt vides omkranset Brande kirke siden kirkens opførelse.

Kirkegården er traditionel med grusgange og hækomkransede kistegravsteder. På kirkegården tæt ved kirken ligger også kapellet. På Gamle kirkegård tilbydes traditionelle kistegravsteder

Traditionelle kistegravsteder Gravstederne kan erhverves med 1 til flere gravpladser, og må anlægges efter eget ønske, dog må gravmindet ikke være skæmmende eller upassende.  Urner kan også nedsættes i et traditionelt kistegravsted. Gravstederne er omkranset af en stedsegrøn hæk, som kirkegården holder klippet.

De ledige gravsteder beplantes med stauder for at bibeholde et frodigt udtryk

Oversigtskort

Hent oversigtskort som en PDF-fil