Fødsel

Anmeldelse

Fødselsanmeldelse foretages af jordemoderen

Når forældrene ikke er gift

Anmeldes faderskabet digitalt via Borger.dk

Hvis den ikke indgives inden 14 dage, indleder statsforvaltningen en faderskabssag