Fødsel

Anmeldelse

Fødselsanmeldelse foretages af jordemoderen

 

Anmeldelse af faderskab, når forældrene ikke er gift:

Faderskabet anmeldes digitalt via Borger.dk

Hvis den ikke indgives inden 14 dage, indleder statsforvaltningen en faderskabssag