Det sker

Folkekirkens coronatiltag

Iht. Sundhedsstyrelsen anbefalinger og pålæg i forbindelse med inddæmningen af mulig Coronasmitte gælder følgende forholdsregler i Folkekirken – foreløbig frem til den 1.april:

Alle gudstjenester er aflyst.

Al kirkelig undervisning (konfirmander, minikonfirmander og babysalmesang) er aflyst

Begravelser, dåb og vielser kan gennemføres under visse omstændigheder (med et begrænset antal deltagere).

Konfirmationer rykkes. Se mere herom i menuen til venstre under "konfirmander"

Kirkekontoret og kirkegårdskontoret kan kun kontaktes telefonisk.

Præsterne står til rådighed for samtaler i denne usikre tid; ring meget gerne.

 

Præsterne og menighedsrådene