Dødsfald

Anmeldelse

Dødsfald anmeldes af sygehus eller læge. Begravelsesanmodning skal ske inden 2 dage og foretages almindeligvis til bedemanden, hvorigennem kontakt til præst, kirkegårdsleder og kordegn foregår med henblik på en fastsættelse af begravelsesdatoen og efterfølgende møde/samtale om begravelse.

 

Valg af gravsted

Se mere under punktet:

- Valg kirkegård og gravstedstype   (PDF)

 

Dødsannoncer

Se dødsannoncer på brandebladet.dk