Brande

 

Det nye menighedsråd er

Poul Brønnum, Dorte Ørtved, Grethe Nørholm, Nina Margrethe Pedersen, Anne Mette Eg, Hanne Oehlenschlæger Eriksen, Birgit Buchbjerg, Ejgil Jessen Hansen, Carl Ejler Holm, Henning Jensen og Synnøve Sønderholm

 

Formand og kontaktperson: Poul Brønnum

Næstformand: Dorte Ørtved

Kasserer: Birgit Buchbjerg

Kirkeværge: Hans Jørgen Hansen

Repræsentant til FDF: Grethe Nørholm

Repræsentant Folkekirkens Ydre Mission: Hanne Eriksen

 

Formænd for udvalg er

Kirkegårdsudvalget: Carl Ejler Holm

Aktivitetsudvalget: Anne Mette Eg

Præstegårdsudvalget: Henning Jensen