Brande

Menighedsrådets nuværende medlemmer:

Ejgil Jessen Hansen, Else Marie Jensen, Hanne Oehlenschlæger Eriksen, Hans-Chrisotoph Paul, Hulda Ann Sofie Hvelplund Askjær, Kent Erik Skou Hansen, Marie Baunsgaard Pedersen, Nina Margrethe Pedersen, Ole Todbjerg Bertelsen, Ruth Juhl Jensen, Synnøve Sønderholm

 

Formand: Ejgil Jessen Hansen, tlf. 52242589

Næstformand: Ole Todbjerg Bertelsen

Kontaktperson for personale: Ejgil Jessen Hansen 

Kasserer: Kent Erik Skou Hansen

Kirkeværge: Hans Jørgen Hansen

 

Medlem af distriktsforeningen: Nina Margrethe Pedersen

Kontaktperson FDF: Hanne Eriksen

Kontaktperson Kirke til Kirke: Hanne Eriksen

Kontaktperson diakoniprojektet: Ole Todbjerg Bertelsen

 

Valgudvalg: Hans-Chrisotoph Paul, formand

Kirkegårdsudvalg: Nina Margrethe Pedersen

Præstegårdsudvalg: Marie Baunsgaard Pedersen

Aktivitetsudvalg: Hulda Ann Sofie Hvelplund Askjær 

 

Tegningsberettigede: Ejgil Jessen Hansen og Kent Erik Skou Hansen