Østre kirkegård

Find Gravsted

 

Østre kirkegård blev indviet i 1967 som skovkirkegård.
Den er med sine godt 5,5 hektar sognets største.

Kirkegårdens størrelse og indretning, hvor begravelsespladser er samlet i afdelinger giver Østre kirkegård sin skovagtige karakter og den benyttes året rundt ofte som et rekreativt område til gåture, stilhed og samtale.

Gravstedsformer på Østre kirkegård:

- Traditionelle kistegravsteder

- Halvtraditionelle kistegravsteder

- Små urnegravsteder

- Fællesplæne

- Græsplæne med liggesten

- Heden

- Skoven

Gravminderne må generelt ikke være skæmmende eller upassende.
Nedenfor vil der være nogle fotografier og korte beskrivelse som eksempler på gravformerne.

Fotografierne kan ikke erstatte et besøg på kirkegårdene, som hen over årstiderne giver sit særlige indtryk.

Traditionelle kistegravsteder

Gravstederne kan erhverves med 1 til flere gravpladser, og må anlægges efter eget ønske.
Urner kan også nedsættes i et traditionelt kistegravsted. 
Gravstederne er omkranset af en stedsegrøn hæk, som kirkegården holder klippet.

Flere gravpladser på samme gravsted


Nogle gravsteder er præget af enkelthed mens andre benytter et mangfoldigt udtryk.

Der er mangfoldighed i stedernes væsen, størrelse og placering.
En plads kan være sin egen afgrænsende og måske rolige oase. 

Andre er valgt mere åbne, for måske at række ud eller ind i det omgivende landskab, mens andre igen har valgt lidt af begge dele.

Halvtraditionelle gravsteder

Forskellen er at halvdelen er udlagt til græs.
Også halvtraditionelle gravsteder kan erhverves med 1 til flere gravpladser, og må anlægges efter eget ønske.
Urner kan også nedsættes i et halvtraditionelt kistegravsted.
Gravstederne er omkranset af en stedsegrøn hæk, som kirkegården holder klippet.

 

Små urnegravsteder

Gravstederne er beregnet til en eller flere urner, og må anlægges efter eget ønske, dog må gravmindet ikke være skæmmende eller upassende.
Gravstederne er omkranset af takshæk, som kirkegården holder klippet.

Fællesplæne 

I fællesplænen kan nedsættes kister og urner. Gravstederne er udlagt i græs og der må ikke plantes eller lægges noget på plænen, som kirkegården holder slået. Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Græsplæne med liggesten

I græsplænerne kan nedsættes kiste og urner. Udtrykket på græsplænerne skal være enkelt, og derfor må der kun sættes 2 bægre med blomster og lægges vinterkrans på gravpladen.
Gravpladen skal være 70 x 50 cm i upoleret halmstad granit. 
Græsslåning og indsamling af buketter og kranse foretages af kirkegården hver onsdag i vækstsæsonen. 
Tegning af vedligeholdelsesaftale er obligatorisk.

Heden

På heden kan nedsættes kister og urner.
Der må placeres naturgravsten og to blomstervaser i slagfast (ikke glas, keramik og andet materiale som ikke tåler frost) materiale.
Der må lægges en vinterkrans.
Heden skal være så naturtro som muligt, derfor skal gravminder være af upoleret natursten i lighed med marksten.
Der må ikke lægges løg eller plantes noget i lyngen.
Op til jul må der placeres en vinterdekoration tæt ved gravstenen, som er fremstillet af naturmaterialer.
Kirkegården sørger for vedligeholdelse af arealet.
Der skal tegnes vedligeholdelseskontrakt på gravsteder på heden.

 

Afdeling E

Enhver kan uanset trosretning blive begravet i afdeling E. Gravstederne er udlagt i græs og stauder. Hver grav afgrænses til siderne af en række brosten, og bagerst af en takshæk. Gravmindet skal placeres i staudebræmmen. Blomster og pynt kan også placeres i staudebræmmen. Der skal tegnes fleråring vedligeholdelsesaftale på gravsteder i afdeling E. Kirkegården holder staudebræmmen ren, og slår græs hver onsdag i vækstsæsonen. Blomster, pynt, krukker mm. fjernes hver onsdag i vækstsæsonen. Afdeling E er beregnet til kister, men der kan også nedsættes urner. Gravstederne er anlagt efter muslimske forskrifter i og med at gravstederne er orienteret mod Mekka.
 
 
Skoven
 
Her kan nedsættes urner.
Det er valgfrit om man vil placere et gravminde og i hvilket materiale. Gravmindet må max. måle 1x1x1 meter, og skal sikres så det ikke er til fare for andre.
Skoven skal ligne en ægte skov, derfor tager kirkegården sig af plejen i området.
Det er obligatorisk at tegne en vedligeholdelsesaftale på 10 år for et gravsted i skoven.
Kirkegårdsgartnerne fjerner buketter og pynt, når det er udtjent.
 
 

Oversigtskort

Hent oversigtskort som en PDF-fil